ADMINISTRACJE PUBLICZNE

✓Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, ul. Polna
✓Komenda Stołeczna Policji Warszawa, ul. Nowolipie
✓Straż Miejska Miasta Stołecznego Warszawa Warszawa, ul. Czerniakowska
✓Pałac Młodzieży w Warszawie Warszawa, Plac Defilad
✓Biblioteka Publiczna Dzielnicy Warszawa Targówek Miasta Stołecznego Warszawa Warszawa, ul. Świętego Wincentego
✓Zakład Obsługi Systemu Monitoringu Warszawa, ul. Młynarska
✓Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warszawa, Al. Jana Pawła

SŁUŻBA ZDROWIA

✓Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny Warszawa, ul. Sierakowskiego
✓Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy Dziekanów Leśny, ul. M. Konopnickiej
✓Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Warszawa, Al. Solidarności
✓Centrum Mikrochirurgi Oka LASER Warszawa, ul. Grzybowska
✓Centrum Rehabilitacji Leczniczej Warszawa, ul. Srebrna
✓Centrum Medyczne DAMIANA Holding Sp. z o.o. Warszawa

FUNDACJE i STOWARZYSZENIA

✓Fundacja Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście
✓Stowarzyszenie Autorów ZAIKS Warszawa, ul. Hipoteczna
✓Stowarzyszenie Konsumentów Polskich Warszawa, ul. Gizów

PODMIOTY GOSPODARCZE

✓Polsat Media Sp. z o.o. Warszawa, ul. Ostrobramska
✓Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A. Warszawa, ul. Poligonowa
✓Pentor Research International S.A. Warszawa, ul. Postępu
✓Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Warszawa, ul. Mycielskiego
✓Wydawnictwo „SIGMA-NOT” Sp. z o.o. Warszawa, ul. Ratuszowa
✓Zachęta Narodowa Galeria Sztuki Warszawa, ul. Stanisława Małachowskiego
✓Telewizja Polska S.A. Warszawa, ul. Woronicza
✓Wojskowe TBS Sp. z o.o. Warszawa, ul. Starościńska
✓Stepstone Services Sp. z o.o. Warszawa, ul. Domaniewska